Gaskeuring

Als gehabiliteerd aardgasinstallateur met CERGA label zijn wij bevoegd om uw gasinstallatie te keuren.
Na keuring leveren wij het conformiteitsattest af; waarna uw distributie netbeheerder uw gasmeter (opnieuw) kan openen.