Vernieuwen van rioleringen, chape en plaatsen van vloertegels.

Image: